Ana Sayfa
Kalite Uygulamaları
Stratejik Yönetim

Stratejik Yönetim

Sakarya Üniversitesi 2004 yılından itibaren Stratejik Yönetim yaklaşımını uygulamaktadır. SAÜ, 2009 yılından beridir bu süreci Stratejik Yönetim Bilgi Sistemi desteğinde tüm birimlerinde yürütmektedir.

Sakarya Üniversitesi'nin Stratejik Yönetim açısıdan geçirmiş olduğu aşamalar tarihsel olarak şöyledir:

SAÜ Stratejik Yönetim Yaklaşımı Kilometre Taşları
Yıl Geliştirme Kapsamı
2003 Toplam Kalite Yönetiminin ve bu kapsamda Stratejik Yönetimin uygulanmaya başlanması; ilk kez misyonun, vizyonun, temel değerlerin, politikaların, stratejilerin ve hedeflerin belirlenmesi 
2006 5018 Sayılı Kanunu, DPT Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Kılavuzunu, YÖDEK ve EFQM Modellerini dikkate alarak Stratejik Planın güncellenmesi 
2007-2008 2006 SWOT Analizini, performans sonuçlarını ve KalDer Geri Bildirim Raporunu dikkate alarak Stratejik Planın ve Yaklaşımının güncellenmesi
2009 2008 KalDer Geri Bildirim Raporunu dikkate alarak Stratejik Planın güncellenmesi ve hedeflerin revizyonu,  SYBS’nin kullanılmaya başlanması
2011 2010 Ulusal Kalite Ödülü Geri Bildirim Raporuna göre 2011 Stratejik Planın ve Yaklaşımın güncellenmesi
2012 SAÜ 2014-2018 Stratejik Planının hazırlanması
2014 SYBS’nin iyileştirilmesi ve 2014-2018 Stratejik Planı için yeni SYBS’nin geliştirilmesi
2016 SYBS'nin SABİS ile bütünleştirilerek KYBS olarak Süreç Yönetimi, Risk Yönetimi modüllerinin ilave edilmesi ile kapsamınında genişletilmesi

 

Fotoğraflar