Ana Sayfa
Kalite Uygulamaları
Yükseköğretim Kalite Kurulu

YÖKAK

23 Temmuz 2015'de yayınlanan Yükseköğretim Kalite Güvence Yönetmeliği sonrasında Kasım 2015'de kurulan Yükseköğretim Kalite Kurulu, 2017 yılında bağımsız bir Kurul halini almıştır. 

Yükseköğretimde, ulusal kalite güvencesi ve akreditasyon politika ve stratejisinin hazırlanması amacıyla kurulan kurulun üç temel sorumluk alanı bulunmaktadır;
1.Kurumsal Dış Değerlendirme
2.Kalite Güvence Ajanslarının Tescili
3.Kalite Kültürünü Yaygınlaştırma

Kurul ve çalışmalarıyla ilgili diğer belge, bilgi ve dökümanlara buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.yokak.gov.tr/mevzuat/ilgili-mevzuat