SAÜDEK

 

Sakarya Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (SAÜDEK) 2003 yılı nisan ayında kurulmuştur.

SAUDEK kalite güvence sisteminin tüm unsurları ile sistematik bir şekilde, kurumumuzu sürekli gelişim modeline uygun olarak iyileştirme gayreti içerisindedir. Enstitü, fakülte ve yüksek okullardaki programların faaliyetlerinin üniversite misyonu, vizyonu ve stratejik hedeflere paralel olarak yürütülmesi SAUDEK’in benimsediği ilkeler arasındadır.

Sakarya Üniversitesi Türkiye’de KYS Belgesi alan ilk üniversite ve EFQM Modeli çerçevesinde Türkiye Mükemmellik ve Mükemmellikte Süreklilik Ödüllerini alan ilk ve tek üniversitedir. Kurumsal olarak akreditasyon ve kalite süreçlerinde yıllar boyunca bilgi ve deneyimini arttıran Sakarya Üniversitesi bu bilgi birikimini ulusal ve uluslararası ortamlarda paylaşmaktadır.

Sakarya Üniversitesi 2016 şubat ayında Avrupa Üniversitelerinin bir araya geldiği en büyük birlik olan “Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA European University Association)” üye olmuştur. Bu sayede yüksek eğitim ve araştırma politikalarını geliştirmek, izlemek ve iş birliği yapmak için EUA kurumunun oluşturduğu özgün ortamdan destek almaktadır.

Sakarya Üniversitesi, kamu kurumlarında stratejik plan yapılmasını zorunlu hale getiren 5018 sayılı kanunun yayınlanmasından önce kurumsal olarak Stratejik Yönetim konularında çalışmalara başlayan birkaç üniversiteden biridir. Sakarya Üniversitesi halen Stratejik Yönetim süreçlerinin bilişim sistemleri ile bütünleşmiş bir şekilde yürütülmesi gibi bu alanda özgün ve öncü çalışmalar yürütmekte ve bu alandaki bilgi ve birikimleri ile birçok kurum ve kuruluşa rehberlik etmektedir.

SAUDEK; bu ve bunun gibi birçok başarının Sakarya Üniversitesi’ne kazandırılması, eğitim-öğretim süreçlerinin, araştırma faaliyetleri süreçlerinin, idari hizmetlerin kalite değerlendirme -güvence çalışmaları ile akreditasyon süreçlerinin işleyişi ve Sakarya Üniversitesi’nin tüm süreçlerinin iyileştirilmesi adına çalışmalar yapmaktadır.