Ana Sayfa
SAÜDEK

SAÜDEK

 

Sakarya Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (SAÜDEK) 2003 yılı Nisan ayında üniversitedeki toplam kalite yönetimi uygulamalarını yönetmek üzere kurulmuştur. Aynı tarihlerde kurulan Sakarya Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Koordinatörlüğü, tüm birimlerin çalışmalara katılımını sağlamak üzere görevlendirilen kalite elçileri ekibiyle koordinasyonu ve yayılımı sağlamaktadır. 

Sakarya Üniversitesi'nin kalite güvence sistemi kapsamında kurumsal olarak uyguladığı kalite yönetimi modelleri ve yönetim yaklaşımları hakkındaki bilgiler ile üniversitenin 2003 yılında başladığı ve günümüze kadar devam eden kalite yolculuğundaki önemli kilometre taşları bu web sayfasının ilgili bölümlerinde sunulmuştur. 

Sakarya Üniversitesi Türkiye’de ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alan ilk üniversite ve EFQM Modeli çerçevesinde Türkiye Mükemmellik ve Mükemmellikte Süreklilik Ödüllerini alan ilk ve tek üniversitedir. Kurumsal olarak akreditasyon ve kalite süreçlerinde yıllar boyunca bilgi ve deneyimini arttıran Sakarya Üniversitesi bu bilgi birikimini ulusal ve uluslararası ortamlarda paylaşmaktadır.

Sakarya Üniversitesi, kamu kurumlarında stratejik plan yapılmasını zorunlu hale getiren 5018 sayılı kanunun yayınlanmasından önce kurumsal olarak Stratejik Yönetim konularında çalışmalara başlayan birkaç üniversiteden biridir. Sakarya Üniversitesi halen Stratejik Yönetim süreçlerinin bilişim sistemleri ile bütünleşmiş bir şekilde yürütülmesi gibi bu alanda özgün ve öncü çalışmalar yürütmekte ve bu alandaki bilgi ve birikimleri ile birçok kurum ve kuruluşa rehberlik etmektedir. Bunun yanı sıra Sakarya Üniversitesi tarafından uygulanan kalite yönetimi yaklaşımları; süreç yönetimi, kurumsal risk yönetimidir.