Sakarya Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (SAÜDEK), Sakarya Üniversitesi’nin tüm süreçlerinin değerlendirilmesi, kalitelerinin geliştirilmesi, bağımsız dış değerlendirme süreciyle kalite düzeylerinin onaylanması ve tanınması konusundaki çalışmaları planlamak üzere 2003 yılı Nisan ayında kurulmuştur. Aynı tarihte SAÜDEK Kurulunun çalışmalarını desteklemek ve birimler arasında koordinasyonu sağlamak üzere Sakarya Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme (SAÜDEK) Koordinatörlüğü kurulmuştur. 2015 yılında Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan Yükseköğretimde Kalite Güvencesi Yönetmeliği gereğince SAÜDEK Kurulu yerine SAÜ Kalite Komisyonu oluşturulmuştur. SAÜDEK Koordinatörlüğü ise SAÜ Kalite Komisyonu'nun görevlerini desteklemek ve birimler arasında koordinasyonu sağlamak üzere çalışmalarına devam etmektedir. SAÜDEK’in çalışmaları şu ana başlıklar altında toplanmaktadır; · Stratejik Planlama ve İzleme Kalite Geliştirme Sü… Devamı >>